👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela och sjung!

Skapad 2017-10-08 22:13 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi tränar på att spela instrument och sjunga både självständigt och tillsammans.

Innehåll

Innehåll

Uppdraget innebär att spela ensam och tillsammans på ackordinstrument (piano, gitarr eller ukulele), bas och trummor.

Dessutom ska du spela en melodi, sjunga tillsammans med andra och resonera om ditt och andras musicerande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Kunskaper musik

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd
Melodistämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma
Du kan spela en enkel anpassad melodi med flyt
Basstämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma
Du kan spela en enkel anpassad basstämma med flyt
Slagverksstämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma med flyt
Ackordinstrument
Du kan bidra till ackompanjemang på ackordinstrument med några ackord
Du kan ackompanjera på ackordinstrument och byter då några ackord med flyt
Du kan ackompanjera på ackordinstrument och byter då ackord med flyt
Något instrument
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär
Resonerandet kring vårt eget och andras musicerande
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande