Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Team 8

Skapad 2017-10-08 22:28 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Kunskap om och användning av olika geometriska figurers area och areamått
Grundskola 8 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du lära dig att beräkna omkrets och area för månghörningar och cirklar som ligger till grund för all sorts konstruktion. Vi kommer att repetera enheterna för längder (första dimensionen) och lära om hur man använder enheterna för area (andra dimensionen). Vi kommer även att repetera vad symmetri är. Här kommer ni få möjlighet att utmana er genom att beräkna begränsningsyta, cirkelbåge och cirkelsektor.

Innehåll

 

Syfte

Att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkreta mål

Att du efter arbetsområdet ska kunna:

 • förklara vad area och omkrets är för något
 • beräkna area och omkrets av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i ritningar
 • förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Laborativ matematik
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Eget arbete - enskilt - hemma
 • InterMatte

Begrepp

Du ska kunna följande begrepp:

- omkrets

- area

- yta

- kvadratmeter

- kvadratdecimeter

- kvadratcentimeter

- kvadratkilometer

- rektangel

- bas

- höjd

- parallellogram

- triangel

- cirkel

- radie

- diameter

- hektar

- skala

- symmetri

- spegling

- rotation

 

 

Bedömning

Bedömningen kommer i slutet av arbetsområdet. Innan dess kommer ni få möjlighet att göra kunskapskoll för att se hur ni ligger till i detta arbetsområdet. Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder samt rimligheten i arbetsområdet
 • förstå och använda de matematiska begreppen i arbetsområdet
 • förstå och använda de matematiska metoderna i arbetsområdet
 • redogöra för dina tillvägagångssättet, att visa steg för steg hur du kommer fram till resultaten i arbetsområdets uppgifter

Tips

 • Ett bra sätt för att utvecklas i matematiken är att träna mycket och fråga när du känner dig osäker.
 • Anteckna mina genomgångar för att ha hjälp av dem när du arbetar vidare på egen hand eller tillsammans med andra.
 • Ta hjälp av andra genomgångar om du känner dig osäker (genomgångsbibliotek på InterMatte)
 • Att delta i muntliga resonemang om matematiska frågeställningar och funderingar ökar din förståelse och självkänsla.
 • Gör klar dina uppdrag på InterMatte så fort du har möjlighet

Matriser

Ma
Geometri Åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
Hur väl du formulerar och löser problem samt väljer strategier och metoder.
Du behöver stöd för att lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matematiska problem som handlar om saker du känner till.
Begreppsförståelse
Hur väl du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan dem
Du behöver hjälp med hur de matematiska begreppen kan användas eller beskrivas.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem för det mesta i situationer som du känner till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem i situationer som känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom området och du använder dem i kända och nya situationer.
Arbetssätt/metoder
Hur väl du använder lämpliga metoder för att göra beräkningar och dess resultat.
Du behöver hjälp med att välja och att använda fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och att använda matematiska metoder för att göra beräkningar som passar till uppgifterna och ger resultat.
Du kan välja och använda väl fungerande matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger gott resultat.
Du kan välja och använda korrekta och effektiva matematiska metoder som passar till uppgifterna och ger mycket gott resultat.
Kommunikation
Hur väl du använder uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver hjälp med att förklara och att redovisa dina lösningar.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa men saknar ibland vissa steg. Du använder ett ganska bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg. Du använder ett bra matematiskt språk.
Dina redovisningar innehåller uppgifter som går att följa och innehåller alla steg samt är tydlig och strukturerad. Du använder ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: