👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet.

Skapad 2017-10-09 07:59 i Lancaster ULNA Förskolor
Förskola
Vi vill lära oss om havet och dess miljö.

Innehåll

Bakgrund: Vi arbetar utifrån barnens delaktighet och inflytande. Tillsammans med barnen har vi valt att inrikta oss på havet.

Syfte: Vi vill fördjupa oss om havet och dess miljö. Väcka nyfikenhet om havet och vikten att värna om vår miljö.

Arbetssätt: Uppstart barnen fick se en film om världens hav.Utifrån intresse har barnen valt var sin fisk att fördjupa sig i.

Vi börjar med de stora haven runt om i världen och fördjupar oss senare i havet nära oss.

Havsmiljön är viktig att lära sig mer om så att vi värnar om vår miljö.

Hur fungerar båtar? Segelbåtar, motorbåtar,ubåtar,fraktbåtar och racerbåtar.

Detta vill barnen göra: Båtar, fiskar,strandtavlor, experiment akvarium och sedan vill barnen avsluta temat med en fest.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016