👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap/ vätska- vatten

Skapad 2017-10-09 08:24 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Kommer barnen att visa större intresse av fenomen kring vatten/vätskor när vi nu erbjuder experiment runt dessa frågor?

Innehåll

Syftet med vårt projekt är att väcka barnens nyfikenhet genom experiment och utmana deras tankegångar.

Vi erbjuder barnen att tillsammans med oss experimentera med vätska i olika sammanhang. Vad händer med vätska i samband med ljus, färg och olika material?. Barnen gillar vatten och vi låter barnen möta vätska/ vatten under planerade aktiviteter där vi experimenterar tillsammans.

Vi lånar böcker på biblioteket och bokbussen där det finns fler experiment att samtala och samlas runt. Barnen får själva dokumentera vad vi gör och vad vi lär oss både i bild och i samtal med oss pedagoger. 

Vi använder vår hall som projektrum där det finns bilder och text som barnen, pedagoger och föräldrar kan samtala om vad vi gör och vad barnen har för erfarenheter från förskolan. 

 

Utvärdering/ avslut på vårt projekt 14/5-2018

Vi ser att barnen har blivit mera nyfiken, ställt frågor och utforskat på egenhand vid olika tillfällen. Vid utvecklingssamtal har det framkommit att barnen har provat litegrann hemma. Barnens har fått nya begrepp och kunnat hänvisa några vardagliga situationer till experiment vi tidigare utfört, ex spill av vatten, snö som smälter osv..

Barnen har varit aktiva, nyfikna och haft glädje av vårt utforskande.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016