👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att möta och uppleva naturen

Skapad 2017-10-09 08:33 i Viktoria förskola Helsingborg
Förskola
Vi går ut i skogen för att låta barnen uppleva och utforska naturen med hela kroppen och med alla sina sinnen.

Innehåll

Mål: 

 • Barnen ska få en ökad respekt för och kännedom om naturen. Barnen ska få upptäcka sin närmiljö på ett undersökande och lekfullt sätt.
 • Barnen ska inspireras och stöttas i sin utveckling av lek och fantasi i många olika sammanhang och miljöer, med olika material och uttrycksformer.

 

Syfte: 

 • Barnen skall få uppleva och utforska naturen med hela kroppen och med alla sina sinnen. Vi pedagoger är nyfikna på vad barnen visar intresse för. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016