👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärer normer och värden ht 2017

Skapad 2017-10-09 09:15 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Värdegrundsarbete

Innehåll

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra (Lpfö 2016)

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Att dela med sig
  • Visa empati
  • Samförstånd, ömsesidighet, turtagning (S-Ö-T

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

-Hur utvecklar barnen jaget?

-Hur utvecklar barnet "jag och du"?

-Hur utvecklar barnet gruppen?

 

Nuläge:

De flesta barnen har en stark känsla för jag och behöver utveckla sin "jag och du" känsla. Barnen börjar att utvecklas till en grupp.

Metoder för att nå målet:

 

Vi uppmuntrar barnens känsla för jaget. 

Vi sätter ord på det barnen gör tillsammans, bekräftar när de hjälper varandra och när de interagerar med varandra. 

Vi arbetar med olika aktiviteter för att skapa en vi-känsla.