👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2017 - Hinduism och Buddhism

Skapad 2017-10-09 10:04 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ämnesområdet behandlar de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under Höstterminen kommer vi arbeta med de två österländska världsreligionerna Hinduism och Buddhism.

Innehåll

Kunskaper

Du ska:

Känna till religionernas ursprung, släktskap  och utbredning.

Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.

Kunna se likheter och skillnader mellan och inom religionerna.

Kunna se kopplingar mellan samhälle och religion.

 

Undervisning

Genomgångar, filmer, diskussioner och eget arbete i religionsboken / so-rummet.se. Klassen skall gemensamt fylla i svar på hur religionerna tänker inom olika områden.

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

 • Ditt deltagande i klassrumsdiskussionen
 • Ditt bidrag till klassens gemensamma "fusklapp"
 • Ett skriftligt prov

Särskild vikt kommer att läggas vid din förmåga att jämföra och analysera de olika religionerna samt se kopplingar mellan samhälle/människa/livsstil och respektive religion.

De kunskaper och förmågor som visas upp kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

 

Länkar

Länkar till SO-rummet för mer information än det som står i boken och filmer etc.

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/hinduismen

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/buddhismen

Våra gemensamma anteckningar "fusklapp": 

8A:

https://docs.google.com/document/d/1J5xbE6SqbZnXhfRZmLgj7lMC-mn_FRZ89evLm3bkKGQ

8B:

https://docs.google.com/document/d/1KwkvwSJu-H5cpJ-RuZJ89IHwhE0y_C_l-WJTX-nljQk

8C:

https://docs.google.com/document/d/1lr-TKgMAkbUrLjsf5VboO_MB2ViWH2J6kCXWFv8NI8U

 

 

Uppgifter

 • Prov Hinduism och Buddhism

 • Prov Hinduism och Buddhism

 • Prov Hinduism & Buddhism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9