👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fånga förmågan- skriva berättande texter

Skapad 2017-10-09 10:22 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Grundskola 2 Svenska
Under kommande veckorna kommer vi att träna på att skriva berättande texter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 
 • skriva berättande texter så andra förstår innehållet

 Så här ska vi arbeta...

 • vi kommer att träna på att skriva förhand ( papper och penna) , I Pads och cromebooks
 • vi kommer att skriva med en lärkompis eller på egen hand
 • jobba efter en modell för att skriva berättande texter
 • bygga upp en berättelse från början med röd tråd
 • självskattningatris

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • inleder din berättelse, den röda tråden i texten och hur du avslutar den
 • använder  storbokstav, punkt och frågetecken
 • du skriver så andra kan läsa din text
 • stava rätt på ord som är vanligt förekommande i elevnära texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3

Matriser

Sv
Fånga förmågan- skriva berättande texter

Nivå 1
Nivå 2
Inledning
Man får inte veta vem som är huvudpersonen och vad personen vill.
Man får veta vem som är huvudpersonen och vad personen vill.
Händelseförlopp
Det finns inget svårt som huvudpersonen måste klara av.
Det finns något svårt som huvudpersonen måste klara av.
Avslutning
Det finns ingen avslutning i berättelsen.
Det finns en avslutning där huvudpersonen har klarat av sitt uppdrag.
Skrivregler
Stor bokstav, punkt och frågetecken.
Jag använder inte stor bokstav, punkt och frågetecken så ofta.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkt eller frågetecken för det mesta.
Stavning
Det finns många ord som jag inte vet om jag stavat rätt och jag har inte tagit reda på stavningen.
Jag kan stava många ord och har tagit reda på stavningen när jag var osäker.
Handstil
Ibland kan jag inte läsa min handstil.
Jag skriver läsligt för hand.