👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys Sva åk 9

Skapad 2017-10-09 10:31 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi läser tillsammans en novell som du sedan ska analysera. Detta för att du ska se novellens typiska drag och uppbyggnad och för att träna din läsförståelseförmåga.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska få inblick i en novells typiska drag och uppbyggnad. Du ska även träna på din läsförståelseförmåga.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Vi kommer först tillsammans läsa novellen och ha en kort diskussion kring den. Därefter kommer du enskilt få jobba med att försöka analysera novellen utifrån givna frågor. Denna uppgift hittar du i Classroom.

 

DETTA SKA BEDÖMAS...

Din analys- och läsförståelseförmåga.

Matriser

Sv
Novellanalys - kunskapskrav

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.