👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans miljö - befolkning och migration

Skapad 2017-10-09 10:43 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap
Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med ämnena geografi och samhällskunskap och fokusera på migration och demografi. Frågor som vi t.ex. kommer att fördjupa oss i är: Varför migrerar folk? Hur beräknar man befolkningsutveckling?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • utveckla kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.
 • träna förmågan att göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

 Centralt innehåll

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. migration och urbanisering
 • centrala begrepp och ord som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • samband mellan fattigdom ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser
 • metoder för att samla in, bearbeta värdera och presentera geografisk data.
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning och konsekvenser av detta, t ex socialt.
 • immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

 

Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att nå målen genom:

 • lärarledda genomgångar
 • diskussioner i grupp och helklass
 • att titta på film
 • läsa och arbeta med olika texter

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du...

Du visar att du behärskar förmågorna att förklara ord och begrepp  samt att du har kunskaper

Du gör jämförelser/analyser. T ex genom att: - Se likheter och skillnader - Beskriva olika samband - Förklara orsaker och konsekvenser - Växla mellan olika perspektiv -Använda begrepp i rätt sammanhang.