Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsktalande länder

Skapad 2017-10-09 10:51 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9
Engelsktalande länder. Engelska är ett officiellt språk i ett stort antal länder. Under detta arbetsområdet kommer ni att få fördjupa er i olika engelsktalande länder. Ni kommer att få en inblick i de olika ländernas historia, samhälle, traditioner och kultur. Arbetet kommer att genomföras i grupp och avslutas med en muntlig presentation.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

  • Att du ska lära dig om engelsktalande länder.
  • Förbättra din muntliga och skriftliga förmåga i engelska 
  • Du ska kunna kommunicera och förmedla fakta på tydlig engelska både muntligt och skriftligt.
  • Använda ett språk som din publik förstår och som passar in i sammanhanget.

 Så här ska vi arbeta...

  • Gemensam genomgång av engelsktalande länder
  • Söka information både i litteratur och via nätet.
 

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

  • Hur du arbetar under lektionerna
  • Ditt samarbete med övriga i gruppen
  • Hur du använder material från olika medier i din presentation
  • Presentationen av ditt arbete

Matriser

English speaking countries

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
UTTRYCKA SIG I TAL
Redovisa faktaarbete muntligt
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Skriva ett brev och ett faktaarbete
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Arbeta med texter från olika engelsktalande länder
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Lyssna på texter från olika engelsktalande länder
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Intervjua varandra
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren ändå förstår av sammanhanget.
REFLEKTERA KRING LEVNADSSÄTT OCH KULTURER
Jämföra andra engelsktalande länder med Sverige
Reflekterar kring det upplevda. Framför egna åsikter utan att kunna motivera. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Gör jämförelser och försöker dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Gör jämförelser och dra egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: