👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2017-10-09 11:01 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 2 Matematik
Nu ska du få arbeta med tid och verktyget klockan. Du kommer att lära dig klockslag, beräkna tid och skriva datum. Du kommer arbetar både med den analog och digital tiden.

Innehåll

Dina mål

Du ska kunna:

- enheterna; år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

- läsa och skriva datum

- klockan hel, halv, kvart i och kvart över

- räkna med klockan

- jämföra och uppskatta tider

- lösa enkla problemlösningar inom området

Så här arbetar vi

 • Du får gemensamma genomgångar tillsammans med Karam och Karolina.
 • Du tränar med uppgifterna tillsammans med Karam och enskilt.
 • Du färdighetstränar med hjälp av ipads, datorer och matematikboken.
 • Du använder dig av konkret material.
 • Du löser matematiska problem inom området
 • Du, tillsammans med Karam tränar på att använda ett matematiskt korrekt svenskaspråk.

 

Bedömning

Bedömningen kommer vara  riktad mot hur bra du kan kan läsa av tid och hur väl du använder dig av svenskan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3