👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK år 4 - 6

Skapad 2017-10-09 11:10 i Strömsskolan Lilla Edet
Analys av olika religioner
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematik i olika former, ekvationer, geometri, problemlösning och mycket mer. Vi kommer att arbeta med båda böckerna och växla mellan dessa för att utveckla vårt räknande så mycket som möjligt.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Att du ska lära dig mer om matematik och få förståelse för hur matematik är en viktig del av vår vardag. Att du ska våga lita på din matematiska förmåga och kunna använda matematik i olika sammanhang, för att lösa problem, läsa statistik och mycket annat.

Varför (Kunskapskrav)

I det här arbetsområdet vill vi att du ska kunna lösa olika matematiska problem genom att använda olika strategier och metoder. Vi vill också att du ska kunna beskriva och förklara hur du löser matematiska problem och kunna ge förslag på andra lösningar (metod och strategi).

Du ska kunna förklara hur olika begrepp inom matematiken hänger samman med varandra i olika matematiska områden. Genom att använda aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik för att beräkna visar du att du kan välja olika metoder för att lösa matteproblem.

När vi diskuterar och resonerar om olika metoder och strategier är du delaktig och visar med hjälp av bilder, grafer, symboler, tabeller att du kan förklara och redogöra för tillvägagångssätt, att du kan använda ord och begrepp, ställa frågor, svara, framföra och bemöta olika argument.

 

Det här vill vi att du ska lära dig (Konkretiserade mål)

 

Jag vill att du ska lära dig:

 • Olika metoder för att göra olika slags beräkningar.
 • Att förklara hur du gör, både muntligt och skriftligt.
 • Att du har en mycket god taluppfattning, kan olika talsystem, bråk-, decimal-. procentform.
 • Att du har kunskap om algebra och kan använda algebraiska uttryck och kan lösa ekvationer,  förstår mönster och talföljder.
 • Att du har mycket god kunskap om geometri, figurer, vinklar, symmetri, vikt och måttenheter, area, omkrets, tid, skala och mycket mer.
 • Att du har kunskap om samband och statistik, kombinatorik, lägesmått, tabeller och diagram, sannolikhet, risk och chans.
 • Att du kunskap om koordinatsystem, grafer, proportionalitet och samband.
 • Att du ska kunna lösa matematiska problem och skapa egna matte problem (kluringar och frågeställningar). 

Detta kommer undervisningen att innehålla

 • matteuppgifter från olika läromedel
 • diskussioner och resonemang, i helklass, grupp och enskilt 
 • genomgångar som förklarar olika metoder och strategier
 • tester, diagnoser, nationella prov, vanliga arbetspass i matematik

och så här kommer vi att arbeta. (Centralt innehåll och undervisningens upplägg)

Du räknar, förklarar, resonerar, tänker högt, använder olika matte hjälpmedel

Du gör webbaserade tester och använder olika appar

Det kan bli andra typer av lektioner som handlar om matematik

 

Det här ska bedömas

Formativt

Du kommer att bedömas i hur god din förmåga är att resonera, förklara och visa hur du kan lösa olika matematiska problem. Detta gäller både skriftligt som muntligt i den vardagliga matematik undervisningen.

Summativt

Du kan komma att få göra prov på olika sätt för att visa dina kunskaper och förmågor inom de olika matte områdena

Underlag för bedömning

Det finns en matris som markerar och visar din kunskapsutveckling gentemot kunskapskraven.

I matrisen kan du även göra egna markeringar för de områden som du anser att du har uppnått.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma