👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ HT17, Sp 8 - Kap 1-4. RJ

Skapad 2017-10-09 12:18 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet avser kunskapsområdet: Skriva. F
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kapitel 1- 4 med avseende på textinnehåll och grammatik.

Innehåll

Mål för elev

Vis att du förstår och kan använda dig av ordförrådet och grammatiken som tas upp i kap. 1-4, såväl skriftligt som muntligt

 Innehåll

I GAFE och i vår gemensamma drive  fin information om vad du behöver studera och även facit till övningsbokens uppgifter

 

Genomförande

Torsdagen den 5/10 får du ett skriftlig prov vad det gäller ordförråd och grammatik i kap 1-4, samt en textuppgift där du ska visa att att du kan berätta om vardagliga situationer.

Du får även ett läsförståelse där du får visa att du förstår en okänd spansk text genom att besvara frågor på svenska samt översätt några meningar från spanska till svensk

Den muntliga redovisningen sker under vecka 43 och det du behöver träna på finns i:

Palabras 1- 4, sid 73  i TB, ¡Hablamos más! 1- 3. sid 134-135 i ÖB och Charlamos1 sid 38 - 39 i ÖB 

 

 Bedömning

Enligt matris nedan:

Kursplanemål

  • formulera sig och kommunicera i skrift och tal
  • Läsförståelse

 

 

Matriser

M2
Spanska -, Sp 8 HT 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva ......... Skolverket) • Uttrycka sig i spansk skrift
Du visar att du har ett tillräckligt stort ordförråd för att besvara och beskriva många av de punkter som tas upp i provet. Du visar att du kan beskriva och en spansktalande person förstår vad det är du vill berätta trots eventuella misstag ........................... ...uttrycker enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du visar att du har ett tillräckligt stort ordförråd för att besvara och beskriva något om de flesta av punkterna som tas upp i provet Du visar att du i de flesta falla behärskar de verbformer du använder och gör inte många grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och till viss del sammanhängande
Du visar att du har ett tillräckligt stort ordförråd för att besvara och beskriva alla punkterna som tas upp i provet. Du gör få misstag i de verbformer du använder och få övriga grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och relativt sammanhängande
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. ......... I dina svar på texterna du läst visar du att du förstått delar av texterna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen ......... I dina svar på texterna du läst visar du att du förstått en stor del av texterna
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. ......... I dina svar på texterna du läst visar du att du förstått de huvudsakliga viktiga delarna av texterna
Prata
Du visar att du kan beskriva och en spansktalande person förstår vad det är du vill berätta trots eventuella misstag ........................... ...uttrycker enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du visar att du i de flesta falla behärskar de verbformer du använder och gör inte många grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och till viss del sammanhängande
Du gör få misstag i de verbformer du använder och få övriga grammatiska misstag. ........................... ...uttrycker enkelt, relativt tydlig och relativt sammanhängande