👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt och argumentation

Skapad 2017-10-09 12:26 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Vi skriver individuella debattartiklar med fokus på formellt skrivande. Vi debatterar muntligt i grupp med åhörare.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Under arbetet med temat "debatt" kommer du att få träna på att uttrycka dina åsikter i tal och skrift samt träna på att samtala och diskutera.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi jobbar med fakta, färdighet och förmåga i formellt tal och att anpassa språk och innehåll till genre, syfte och mottagare. Vi lär oss hur man väljer lämpliga källor med källkritiskt förhållningssätt. Citat- och referatteknik enligt Harvardsystemet. Vi jobbar även med att uttrycka oss i tal med syfte att argumentera och övertyga. Vi tränar dessutom på samtalsprocesser. 

Hur?

Eleverna kommer att arbeta gruppvis. Den första tiden kommer eleverna att leta efter fakta med källkritiskt förhållningssätt. Vi kommer att titta på debatter för att få inspiration. Som avslutning kommer eleven att få debattera tillsammans i grupp inför publik. Ni ska också som grupp sammanställa de källor som ni använt på ett korrekt vis. 

Detta kommer bedömas

Bedömning sker utifrån matrisen, då du har debatterat muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
muntlig argumentation

E ej uppnått
E
C
A
Källor
Källor redovisas inte/ källor redovisas på ett felaktigt sätt
Redovisar alla källor.
Debatt
innehåll
Du behöver jobba mer med att debattera och uttrycka dina åsikter.
Du sitter med i debatten och vågar uttrycka en eller ett par åsikter som visar om du är för eller mot.
Du deltar aktivt i debatten och uttrycker dig väl så att dina argument framgår tydligt. . Du håller dig till ämnet.
Du är mycket aktiv i debatten och är väldigt duktig på att uttrycka dina argument. Dina argument är väl genomtänkta och underbyggda med fakta.
Debatt
framförande
Du avbryter de andra och behöver bli en bättre lyssnare. Personliga påhopp och/eller kommentarer som inte hör hemma i en debatt förekommer.
Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du kan svara för dina argument men är även duktig på att lyssna på dina motståndares argument
Du kan svara för dina argument samt bemöta andras argument. Du är en god lyssnare och respekterar dina motståndares åsikter.