👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärer Teknik ht 2017

Skapad 2017-10-09 12:28 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Teknik

Innehåll

Mål:

Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö 98/16).

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

• Möjlighet att utforska teknik.
• Tillgång till material.
• Tillgodose barnens behov.

 

Frågeställningar utifrån strävansmålet:

-Hur utvecklar barnen teknik genom jaget?

-Hur utvecklar barnen teknik genom "jag och du"?

-Hur utvecklar barnen teknik genom gruppen?

 

Nuläge:

Vissa barn upplever det jobbigt och obehagligt att använda teknik i relation till kroppen, till exempel måla med fötter och händer.

Främst de äldre barnen tar sig an teknik med hela kroppen. 

Andra barn är avvaktande mot aktiviteter där vi använder teknik i relation till kroppen. 

 

Metoder för att nå målet:

 

Hos de barn som kan uppleva det jobbigt eller obehagligt är vi pedagoger närvarande och härvarande för att stödja dem i utforskandet av teknik. 

De barn som använder hela kroppen kan utmanas, hur kan vi mer använda teknik? Kan vi använda teknik tillsammans? 

De barn som använder hela kroppen kan även agera lärresurser till de andra barnen och bjuda in till utforskande.

Andra barn som gärna iakttar får göra detta, med stöd av oss pedagoger. De erbjuds att vara med, men får lov att avvika om de vill. Efter mycket iakttagande och stöd kan de lockas med i utforskandet.