👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, svenska åk 7 ht-17

Skapad 2017-10-09 12:42 i Laröds skola Helsingborg
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor.
Grundskola 8 Svenska

Innehåll

Sagor i år 8

Genren saga

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi ska prata om hur genren saga skiljer från andra genrer.

Vi kommer att läsa sagor och diskutera hur genren är uppbyggd .

Vi kommer att prata om vad vi läst i mindre grupper.

Vi skriver en saga tillsammans.

Du ska skriva en egen saga.

Avslutningsvis ska du utvärdera och bearbeta din egen text.

5. Bedömning

 

Det är främst din saga som kommer att bli bedömd.

6. Kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning. Detta betyder att du kan variera hur du börjar dina meningar och upprepar inte ord alltför ofta.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning. Detta betyder att du kan variera din text med både dialog och löpande text som flyter.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning. Detta betyder att du kan har en bra avvägning mellan dialog och löpande text som flyter på bra och du kan se när det passar med det ena eller det andra.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Detta betyder att du har skrivit en text som har några sagoingredienser. Du kan stora skiljetecknen och stava vanliga ord. Du delar in din text i stycken.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Detta betyder att du har flera sagoingredienser i din text och få stavfel samt korrekt styckeindelning och dialog.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Detta betyder att du har en saga där du både har kärnan i en text av den typen (många sagoingredienser som samspelar med varann) och utöver detta är din text så gott som fri från språkliga fel.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med enkel uppbyggnad. Detta betyder att du har skrivit en text som är i huvudsak kronologisk och det finns någon gestaltning och något spännande inslag.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Detta betyder att du använder få värderande adjektiv, har några gestaltande miljö- och personbeskrivningar samt flera spännande inslag.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp. De berättande texter eleven skriver innehåller dramaturgi med komplex uppbyggnad. Detta innebär att du har med sådant som tillbakablickar, gestaltning, tydligt persongalleri och din text är ovanlig och spännande att läsa. Du kan rensa texten från t ex onödig diaolg och sådant som inte tillför texten något.