👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, åk 5, Hållbar utveckling

Skapad 2017-10-09 12:49 i Storvretaskolan Uppsala
Arbetsområdet "Hållbar utveckling"
Grundskola 4 – 5 Biologi
Tillsammans med SO och Svenska så arbetar vi med Hållbar utveckling. i Biologin fokuserar vi på viktiga begrepp, olika typer av föroreningar, vi lär oss om förnybara och icke förnybara energikällor, samt olika typer av ekosystem - hur de kan se ut samt begrepp kring dessa.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

(se nedan)

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

(se nedan)

Kunskapskrav

(se nedan)

Konkretisering av kunskapskraven

Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner, du räcker upp handen och ställer/svarar på frågor och visar på så sätt dina kunskaper.

Du använder dig av rätt ord och begrepp när du talar om det vi arbetar med, och du kan ge exempel på exempelvis förnybara och icke förnybara energikällor.

Du kan även arbeta i din arbetsbok genom att svara på frågor och förklara de viktigaste orden och begreppen på ett korrekt sätt.

Undervisning och bedömning

Vi arbetar på lektionerna där vi läser och svarar på frågor utifrån vårt läromedel Boken om biologi. Vi tittar på film tillsammans och vi diskuterar det vi ser. eleverna läser själva och arbetar antingen enskilt, i par eller tillsammans i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6