Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v 5-7 Grodan

Skapad 2017-10-09 12:57 i Värby förskola Svedala
Förskola
lektioner

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA     v 5-7        GRUPP: ……………….

MÅNDAG: (samling, upprop m klapp, antal, miniröris,läsa Dadda hälsar på o teckna först, leka dadda hälsar på med gubbarna. 

Lektion 1

MÅL/ INNEHÅLL: värdegrund o matematik

METOD:ge barnen sina namnlappar och sjunga Var är Albin, hur mår du idag då osv. Det barn man sjunger om får sätta sitt namn på whiteboard tavlan, klappa stavelserna i namnen.

Räkna antal närvarande barn tillsammans med barnen och visa antalet med en siffra .

SYFTE: Stärka barnets jag känsla samt att vi sjunger tillsammans, lära känna igen sina namn, få in rytm i språk med hjälp av klappar, börja räkna och se sammanhang med en siffra och antal.

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2:

MÅL/ INNEHÅLL:Röra sig i takt med musiken  : Rytmik/språk

Få  taktil stimulans som hjälper till med kroppsuppfattningsförmågan och släpper endorfinerna fritt i kroppen.

METOD:Använda miniröris skivan och röra oss enligt instruktionerna på skivan.

Barnen får lägga sig på mattan och vi tar fram piggbollar. De som vill får en piggboll rullad över sin rygg och vi benämner var vi har bollen.

SYFTE: Använda musik som en uttrycksform. Lära känna sin kropp. Rumsuppfattning.Delad upplevelse. Barnen ska härma oss vuxna i detta skedet.

UTVÄRDERING:

LEKTION 3

MÅL/ INNEHÅLL: Läsa Dadda hälsar på. Språk, turtagning

SYFTE: Boken är igenkännande och barnen hänger med och tecknar. De är medaktörer och genom att leka den tredimensionellt så är flera sinnen med och tar in nya begrepp och känslor. Genom att de får vänta på sin tur med att ta fram rätt gubbe vid rätt tillfälle övar vi upp deras turtagningsförmåga och hörförståelse.

Lära sig tecken på en mening: Hälsa på .

Vi läser och tecknar först. Sedan läser vi och barnen går varsin gubbe som de ska ta fram och säga vem det är. Barnen får varsin babblare att hålla i och ta fram när vi knackar på. 

UTVÄRDERING:

ONSDAG:

 L1

MÅL/ INNEHÅLL: värdegrund, språk, matematik

METOD:ge barnen sina namnlappar och sjunga Var är Albin, hur mår du idag då osv. Det barn man sjunger om får sätta sitt namn på whiteboard tavlan, klappa stavelserna i namnen.

Räkna antal närvarande barn tillsammans med barnen och visa antalet med en siffra .

SYFTE: Stärka barnets jag känsla samt att vi sjunger tillsammans, lära känna igen sina namn, få in rytm i språk med hjälp av klappar, börja räkna och se sammanhang med en siffra och antal.

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

L2

MÅL/ INNEHÅLL:Röra sig i takt med musiken  : Rytmik/språk

Få  taktil stimulans som hjälper till med kroppsuppfattningsförmågan och släpper endorfinerna fritt i kroppen.

METOD:Använda miniröris skivan och röra oss enligt instruktionerna på skivan.

Barnen får lägga sig på mattan och vi tar fram piggbollar. De som vill får en piggboll rullad över sin rygg och vi benämner var vi har bollen.

SYFTE: Använda musik som en uttrycksform. Lära känna sin kropp. Rumsuppfattning.Delad upplevelse. Barnen ska härma oss vuxna i detta skedet. Avslappning.

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

UTVÄRDERING:

 L3

MÅL/ INNEHÅLL: Språk och värdegrund o matematik

METOD: Sjunga krokodilen och 5 små klättrar upp i trädet och teckna. Dramatisera den och använda bildstöd samt konkreta visuella stöd.

SYFTE: ge en konkret upplevelse där bilderna förstärker språket. Via sång och rörelse hjälpa minnet att komma ihåg. Högläsning med förstärkning av bilder. Få in känslan av att vara arg, göra någon arg samt hur vi kan göra någon glad igen. 

UTVÄRDERING:

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TORSDAG:

MÅL/ INNEHÅLL:  Uppleva naturen med våra sinnen, Matematik, Värdegrund språk

METOD: Gå iväg och utforska närmiljön. Ta en promenad till piratlekan och ta oss an nya motoriska utmaningar.

Vi låter barnen ta tid på sig med påklädningen och tränar på våra klädbegrepp. Ta in armen, sätt ner foten, dra upp blixtkedjan osv med varje barn.

SYFTE: Ha det medvetet fokus på hur viktiga våra vanliga rutinsituationer är där språket och omsorgen tillsammans utvecklar ett lärande. Genom att besöka nya miljöer erbjuder vi varierande utforskningstillfällen och nya upplevelser där vi tillsammans skapar en gemensam bas för vidareutveckling inom olika områden som tex matematik, språk och teknik. Eftersom grovmotoriken är viktig att få arbeta med i denna åldern så behöver vi erbjuda olika fysisk krävande miljöer.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: