👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och Skrivutveckling HT17 / VT18

Skapad 2017-10-09 13:07 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola
Världen är full av Bokstäver och ord! Vi hittar dem i böcker, på skyltar, i affärer, i Ipads och på TV! Överallt finns det bokstäver! Vi vill tillsammans med våra barn utforska och ta redan på vad som gömmer sig bakom dessa konstiga symboler, vad betyder dessa krumelurer och hur kan vi använda dem till vår fördel!

Innehåll

Läs- och Skrivutveckling

Av Shane Coleman och Tony Papagelos

Analys och Bakgrund

"Vad är bokstäver för dig?"
Barnet som sitter bredvid, med ett stort leende, pekar på skärmen full av siffror och ord med olika bokstäver! Sedan tar han fram en penna och börjar skriva sina egna ord på ett post-it block som ligger på bordet framför honom och utbrister "Jag kan skriva!".

Nu under hösten 2017 påbörjar vi pedagoger vår tredje termin där vår vidareutbildning har fokus på Läslyftet, där vi tillsammans med våra kollegor stärker vår kunskap om hur viktigt det är med läs och skrivutveckling - samt får ta del av idéer från våra andra kollegor, som vi nu vill införa i vår verksamhet. Barnen visar redan stort intresse för sagor och berättelser efter våra tidigare arbeten, något som gör oss säkra på att detta är rätt väg att ta! Detta kommer vi nu att fortsätta med under våren 2018.

Vårt Syfte och Mål

Vårt syfte med detta tema är först och främst att skapa en lust för ett livslångt lärande inom literacy hos barnen.
Vi vill också att:

 • barnen ska utveckla och fylla på sina ordförråd.
 • barnen ska våga prata inför varandra och andra, och att de som lyssnar ska kunna visa respekt och empati. 

 

Genomförande

Vi ska genom olika aktiviteter och teman väcka våra barns intresse för läs- och skriftspråk. Vi kommer att dela med oss av vår kunskap men också hitta nya vägar till ny kunskap tillsammans med barnen. Vi kommer att lägga stor fokus på högläsning, sakprosa och faktatexter, flerspråkighet och praxis alfabetet. Vi kommer också använda oss av olika metoder för att underlätta lärandet som t.ex. de mer moderna QR koderna men också hålla kvar de gamla fysiska sago- och faktaböckerna.

 

Högläsning - Sagor och Sakprosa

Vi kommer att fortsätta att läsa och arbeta med sagor genom högläsning precis som föregående år, men även här letar vi nu nya metoder - vi kommer använda oss av QR koder för att föra in böcker och sagor in i Ipadens och teknikens värld (spela in oss själva när vi läser sagor etc), vi kommer låta barnen själva vara delaktiga i berättandet och skapandet av nya såväl som kända sagor.

Vi har också ett fokus på sakprosa/fakta texter. Här går vi mer grundligt in på hur man lär sig information från texter, hur man som barn kan bli läst fakta och vilka metoder man behöver för att bearbeta dem. Detta är nytt för oss också och vi hoppas tillsammans med barnen lära oss roliga och lärorika sätt att få kunskap om många olika teman.

 

Uppföljning

Hur utvärderar vi?

Vi diskuterar och utvärderar vårt arbete på vår gemensamma planering varje vecka, där vi utvärderar hur den tidigare veckan har fungerat, vad vi behöver ändra och sedan hur vi kan gå vidare baserat på de observationer vi samlat.

Vi kommer också kontinuerligt att skriva veckobloggar här i unikum där vi och föräldrar kan följa vårt arbete inom läs- och skriv.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016