👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 6

Skapad 2017-10-09 13:19 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med geometri och hittar svar kring olika frågor med hjälp av matteboken kap.3.
Grundskola 6 Matematik
Vad betyder geometri? Vad är omkrets? Vad är area? Hur beräknas omkrets? Hur beräknar man rektanglars och trianglars area? Dessa frågor ska vi kunna svara på när vi arbetat klart med detta område.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna
- mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer                                 
- räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar                                        
- använda de vanligaste enheterna för area

- känna till de grundläggande egenskaperna för rektanglar och trianglar

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att 
- delta i gemensamma genomgångar
- öva problemlösningsstrategier
- arbeta självständigt i boken                                       
- räkna tillsammans utvalda uppgifter

Vad som kommer att bedömas:

Dessa förmågor kommer att bedömas: 

- din förmåga att muntligt följa, förstå och delta i diskussioner

- dina val av lämplig metod vid beräkning av omkrets och area

- dina skriftliga redovisningar som visar dina tankegångar

- hur väl du kan beskriva de grundläggande egenskaperna för de olika geometriska figurerna             
                                                                  
                                                                                                                                                                                                             
                                           

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
- delta i matematiska diskussioner och samtal
- göra skriftliga beräkningar i matteboken och på arbetsblad
- mäta och göra olika beräkningar på geometriska figurer ute

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

F
E
C
A
Samtala och argumentera
  • Ma
  • Ma
Nivån för E ännu inte nådd.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett ändamålsenligt sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Värdera metoder
  • Ma
Nivån för E ännu inte nådd.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett väl fungerande sätt.
Beräkningar
  • Ma
  • Ma  4-6
Nivån för E ännu inte nådd.
För att visa mina tankegångar använder jag i huvudsak fungerande metoder i mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag ändamålsenliga metoder i mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag ändamålsenliga och effektiva metoder i mina skriftliga redovisningar.
Geometriska objekt
  • Ma  4-6
Nivån för E ännu inte nådd.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna för jag enkla resonemang om skillnader och/eller likheter mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna för jag utvecklade resonemang om skillnader och likheter mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna för jag välutvecklade resonemang om skillnader och likheter mellan de olika objekten.