👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi undersöker vatten

Skapad 2017-10-09 13:29 i Hemmings förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
I vår undersökningsfas undersöker vi att skapa ljud tillsammans med naturmaterial, i relation till vårt fokus: "Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken"

Innehåll

Tidigare under en av våra skogsdagar visade barnen intresse för vatten. De undersökte både djupet på vattnet, vad som flyter/inte och hur deras stövlar syntes under/i vattnet/eller inte.

v.42:  Fokuserar vi på intresset för vatten, som en del i undersökningsfasen. Vi har tidigare arbetat med ljud i relation till naturvetenskap.  Denna vecka ska vi undersöka vatten genom att erbjuda olika mått som barnen kan få hälla/mäta vatten och jämföra med. Detta för att stimulera barnens intresse för djup. Vidare erbjuda olika material som flyter/sjunker och låta barnen utforska densitet. Vi planerar också att undersöka hur vattnet låter i relation till volym. Dvs låta barnen upptäcka att mängden vatten låter olika.

 

Tisdag: Vi undersöker vatten (djup, volym och ljud) i vattenbaljan utomhus. Material: litermått, decilitermått, hinkar,spadar, plastpåsar m.m

Onsdag: Vi undersöker densitet-flyta/sjunka i vattenbaljan inomhus. Material: Vi väljer tillsammans med barnen.

Torsdag: Vi går till skogen och fortsätter utforskandet av vatten där. Material: litermått, decilitermått, hinkar, plastpåsar m.

 

Vi använder oss av Ipad för att dokumentera och reflekterar över det på fredag.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016