👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkaktiviteter Rubinens gemensamma projekt ht-17

Skapad 2017-10-09 14:19 i Ringblomman Örebro
Förskola
Under höstterminen 2017 kommer vi på Rubinen fokusera mycket på språket genom olika aktiviteter med barnen.

Innehåll

Alla barn på avdelningen Rubinen kommer under hösten erbjudas olika aktiviteter som fokuserar på språket.

Metod: De olika språkaktiviteterna kommer hållas på samling måndag och fredag förmiddag varje vecka. Två pedagoger ansvarar för samlingarna en vecka i taget. Samlingarna/aktiviteterna sker gemensamt med alla barnen i storgrupp. Vi kommer sjunga, läsa sagor och texter på olika sätt, använda oss av rim och ramsor och även olika uppdragskort (se ingressbilden vad vi arbetar med).

Syftet med projektet: Vi vill utveckla barnens intresse och nyfikenhet för talspråket och öka deras ordförråd. Barnen får utveckla sin förmåga att lyssna och kommunicera i storgrupp.

Prioriterade mål: språkutveckling och öka barnens intresse för språk.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016