👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 7 : Mekanik

Skapad 2017-10-09 14:35 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Mekanik: krafter, tryck och rörelser

Innehåll

Syften med arbetsområdet:

När vi har jobbat med arbetsområdet har du utvecklat din förmåga att genomföra systematiska undersökningar, blivit mer bekant med fysikaliska begrepp och naturvetenskapligt tänkande. Du har lärt sig nya begrepp inom mekanik och har tränat på att se och beskriva samband.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med: 
- Materia

- Krafter

- Gravitation

- Tyngdpunkt och stödyta

- Friktion

- Tröghet

- Densitet

- rörelser

- Hastighet

- Acceleration

- Hävarmar och enkla maskiner

- Tryck

- historiska upptäckter som utvecklat mekaniken

- olika mätinstrument, storheter och enheter

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar, laborationer, gruppdiskussioner, arbetsblad mm. Vi kommer att arbeta med experiment i smågrupper som ska redovisas i film.

Läxa mellan varje lektionstillfälle är att läsa på vad som arbetats med under lektionen och att göra klart om man inte hunnit med.

Bedömning

Bedömningen kommer att göras på:
- Prov och eventuella läxförhör

- laborationer och labrapporter

- filmen om experimentet

- insatser vid gemensamma diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9