👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans Kompisar 2017/2018

Skapad 2017-10-09 14:35 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F Svenska SO (år 1-3)
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skollagen 2§) I temat Ugglans kompisar får barnen fundera över hur man är en bra kompis. De får använda sin kommunikativa förmåga, att samtala, resonera, motivera, diskutera och uttrycka egna åsikter.

Innehåll

Hur undervisningen kommer att gå till:

Vi kommer använda oss av

* Drama och rollspel om hur en bra vän kan vara.

* Sång och musik.

* Rörelse.

* Grupparbete med betoning på samarbete.

* Problemlösning.

* Konflikthantering

* Regler och rutiner i skolan.

* Vi kommer att se utbildningsradions serie om "Ugglan och kompisproblemet"

* Känslor, Kan du se i mitt ansikte hur jag känner mig? 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11