👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parläsning

Skapad 2017-10-09 14:38 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Parläsning i svenska
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Parläsning, att ge eleverna mycket lästräning samt ge dem möjlighet att samtala kring texten.

Innehåll

Arbetsområde:

Parläsning, att läsa i par är för att eleven ska få mycket lästräning och talutrymme i samtalet kring det lästa. Det är viktigt att eleverna kan följa med i texten även när kompisen läser och därför har vi två exemplar av samma bok.

 

När vi nu fokuserar på parläsning gör vi det  terminen ut. Vi tränar ca 3-4 tillfällen i veckan, ca 15-20 minuter åt gången.  Då läser eleverna högt för varandra i par, stannar upp vid nya ord, skriver ner ord som de inte vet vad de betyder, tycker är svåra att stava etc. Tanken  är att de reflekterar över innehållet och tränar sitt läsflyt.

 

 

Mål för eleven:

Du ska kunna läsa högt för olika kamrater.

Du ska kunna prata med din kamrat om det ni just läst.

Du ska kunna lyssna på din kamrat när den läser.

Du ska ta ansvar för att på olika sätt ta reda på vad ord du inte förstår betyder.

Arbetssätt:

Parläsning där ni turas om att läsa högt ur samma bok.

Bedömning:

Du ska kunna läsa högt med flyt ur en bok som vi valt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3