👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratskap och trivselregler

Skapad 2017-10-09 15:05 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Alla elever i 1:an ska känna till olika regler och även skapa en bra grund för god kamratskap. Genom detta ska trivsel, trygghet och glädje öka på skolan.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan  att:

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att  stärka gruppens samhörighet genom att leka olika lekar.Gruppdisskusioner som tar upp vikten av att ha bra fungerande normer och värden i skolan.Samtala om vilka regler som ska gälla för eleverna under skoltiden.Vi ska se film som tar upp kamratskap, hur vi ska vara mot varandra och vad det är som gör att man är en bra kompis.Vi kommer även att fundera över demokratiska rättigheter, prata om hur och varför vi har klassråd och elevråd på skolan.

Arbetssätt

* Gruppdisskutioner* Film* Lekar* Bildframställning

Bedömning

Bedöming kommer att göras med hjälp av en matris

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Bedömning av kamratskap och matriser

Osäker
På god väg
Säker
Eleven kan samtala om kamratskap och allas lika värde.
Eleven kan samtala om normer och värden och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.