👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2017-10-09 15:55 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Bild årkurs 3
Grundskola 3 Bild

Innehåll

Målet med undervisningen är....

Utveckla din förmåga att kommunicera, analysera , strukturera och skapa genom att:

 • samtala och resonera om bilder
 • använda olika redskap och tekniker
 • framföra åsikter och tankar kring det du sett/gjort
 • göra jämförelser

 

Så här ska vi arbeta

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material som t ex pastell och vaxkritor, vattenfärg och färgpennor
 • framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar
 • samtala om några konstnärer och deras verk

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du

 • diskuterar och framför åsikter kring bilder och text
 • använder dig av lämpligt material, redskap och tekniker
 • analyserar bilder genom att göra jämförelser
 • resonerar kring olika tekniker när du framställer bilder
 •  samtalar kring konstnärer och deras verk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bildmatris år 3

--->
--->
--->
Kommunikativ förmåga
Bli medveten om bilden som språk
 • Bl
Ser bilden enbart som en bild, utan att ha förståelse att den kan ha ett budskap.
Förstår att bilder kan ha ett budskap t ex reklambilder, nyhetsbilder, konst.
Kan medvetet använda bilder att kommunicera med.
Strukturell förmåga
Kunna använda olika material, redskap och tekniker.
 • Bl
Kan med lärarens hjälp använda sig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder.
Kan med viss hjälp av läraren eller kamrat använda sig av lämpliga material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Kan självständigt och medvetet använda sig av lämpligt material, redskap och tekniker för att skapa bilder på ett personligt sätt.
Skapande förmåga
Kunna framställa olika bildarbeten på ett personligt, undersökande och problemlösande sätt.
 • Bl
Kan med lärarens hjälp få idéer och utföra enkla bildarbeten,
Kommer med egna ideér och kan med viss hjälp genomföra dem.
Kommer med egna idéer och kan på ett medvetet sätt genomföra dem.
Analytisk förmåga
Kunna jämföra och diskutera utifrån egna och andras bilder.
 • Bl
Kan med hjälp av lärarens frågor beskriva och samtala om bilder.
Kan själv beskriva sina bilder och med viss hjälp av läraren jämföra och diskutera andras.
Kan självständigt beskriva och förklara egna och andras bilder