👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Ma år 7 ht17 - Tal

Skapad 2017-10-09 16:00 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Talet 7 anses vara ett mystiskt tal och dyker upp i många olika sammanhang: * de sju underverken * veckans sju dagar * den sjuarmade ljusstaken * snövit och de sju dvärgarna Känner du till fler sammanhang där talet sju ingår?

Innehåll

Syfte

 • Att utveckla vår förståelse för taluppfattning och beräkning genom att arbeta med tallinjen, tiobassystemet, algoritmer, prioriteringsregler, primtal och faktorisering, avrundning samt överslagsräkning.
 • Få utveckla intresse samt tilltro till ditt eget tänkande och din egen förmåga.
 • Få se värdet av att använda matematiska uttrycksformer.
 • Öka förståelsen för grundläggande begrepp samt sambandet dem emellan.

 

Förmågor

I detta arbetsområde kommer vi att träna följande förmågor;

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)

 

Centralt innehåll 

 • Läsa av tallinjer
 • Placera hela tal och decimaltal på tallinjen
 • Veta vad de olika positionerna har för värde miljontal, hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal, ental, tiondel, hundradel och tusendel)
 • Multiplicera med 10, 100 och 1000
 • Dividera med 10, 100 och 1000
 • Utföra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division genom uppställning
 • Utföra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division med hjälp av miniräknare
 • Utföra beräkningar där flera räknesätt ingår (prioriteringsreglerna)
 • Dela upp ett tal i faktorer
 • Dela upp ett tal i primtal
 • Avrunda heltal och decimaltal
 • Genomföra överslagsräkning
 • Göra rimlighetsbedömning

 

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Självständigt arbete i Prio matematik 7 kap 2, "Tal"
 • Övningshäfte
 • Träna mer
 • Häfte ”Sammanfattning ”
 • Begreppslista s. 76-77
 • Filmer
 • Fördjupning/utmaning
 • Länkar till inläst material:

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Matematik/Baslaromedel/Prio-Matematik/Lyssna-mp3-filer-Prio-Matematik-7/

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med praktiska aktiviteter samt med gemensamma beräkningsuppgifter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas. En annan viktig del är att göra dina hemuppgifter. Detta för att effektivisera lektionstiden här i skolan.

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • ett enskilt test under vecka 48

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom de berörda arbetsområdena. 

 • se "Begreppslistan" sidan 76-77 i matteboken

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

 • 2.1 - Siffror och tal
 • 2.2 - Räkna med 10, 100 och 1000
 • 2.3 - Addition och subtraktion
 • 2.4 - Multiplikation och division
 • 2.5 - Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1
 • 2.6 - Prioriteringsregler
 • 2.7 - Primtal och delbarhet
 • 2.8 - Avrundning
 • 2.9 - Överslagsräkning

Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet. 

 • Kan i beräkningarna visa att likhetstecken står för en likhet
 • Kan i beräkningar visa vilka räknesätt som beräknas först (prioriteringsregler)
 • Använder ett matematiskt språk för att redovisa en beräkning från miniräknaren
 • Skriver uträkningar på ett sätt som är lätt att följa
 • Kan beskriva på ett så tydligt och matematiskt korrekt sätt som möjligt hur du gått tillväga för att lösa en uppgift, både muntligt och skriftligt
 

 

 

Matriser

Ma
Matematik - Tal - år 7, ht17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom det berörda arbetsområdet.
Du saknar tillräckliga baskunskaper om de matematiska begreppen inom detta arbetsområde.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du saknar tillräcklig förmåga att göra uträkningar, lösa rutinuppgifter och välja passande metod.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.