👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2017-10-09 16:27 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 2 Teknik SO (år 1-3)
Tänk dig att få åka tillbaka i tiden i en tidsmaskin och få uppleva hur det var att leva på din mormors mormors mammas tid. Vad gjorde hon när hon var liten? Hur var det i skolan? Vad åt hon till middag? Detta ska vi ta reda på och mycket mer. Vi ska jämföra livet förr och nu. Är du beredd, så sätter vi oss i tidsmaskinen som ska ta oss över 100 år tillbaka i tiden.

Innehåll

 

 

Undervisning, för att nå målen kan du:

- läsa, lyssna och diskutera

- titta på fotografier och se filmer om livet förr.

- genomföra intervjuer,

- undersöka hur föremål har förändrats över tid. 

Mål och bedömning

Här kan vi skriva hur de ska visa sin kunskap samt de konkretiserade målen: 

När vi är klara med detta ska du:

 

 • kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu vad gäller hur man bodde, hur det var i skolan, vad man arbetade med. 
 • känna till någon uppfinning och hur den har förändrats genom åren. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3

Matriser

Tk SO
Livet förr och nu

>
>
Göra jämförelser
Jag kan göra jämförelser mellan livet förr och nu vad gäller hur man bodde, hur det var i skolan och vad man arbetade med.
Jag är ganska säker.
Jag är säker.
Förändringar i tekniken
Jag kan berätta om någon uppfinning och hur den har förändrats genom åren
Jag är ganska säker.
Jag är säker.