👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2017-10-09 16:35 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Vi ska jobba med självkännedom, kamratskap, trygghet och trivsel för att skapa en bra social grund att stå på.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer under några veckor jobba med frågor som rör både oss själva och hur andra har det. Vi tittar på de mänskliga rättigheterna och diskuterar utifrån dessa hur de påverkar och vad de innebär för oss i vår vardag.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av syfte

Du ska stärka din självkänsla och självkännedom (livsfrågor)

Få lära känna klass- och skolkamraterna bättre (livsfrågor)

Få en förståelse för att alla är olika och att alla ska behandlas med respekt (mänskliga rättigheter)

Du ska få lära dig mer om skolans förhållningssätt och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska trivas (normer och regler)

Undervisning

Du ska få arbeta med skolans värderingar. 

Vi ska ha återkommande samtal om våra förhållningssätt.

 

Vi ska jobba enskilt, par och i grupp.

Vi kommer att göra övningar tillsammans.

Vi kommer att titta på filmer och jobba med dem på olika sätt.

 

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån följande kunskapskrav för år 2.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

SO
Pedaggogisk planering So

Rubrik 1

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mänskliga rättigheter
 • SO   3
Du behöver stöd för att kunna visa på mänskliga rättigheter och för att kunna ge exempel på vad det kan innebära hemma och i skolan.
Du har kunskaper om de mänskliga rättigheterna och kan ge exempel på vad det kan innebära hemma och i skolan.
Normer och regler
 • SO   3
Du behöver stöd och hjälpfrågor för att kunna samtala om normer och regler samt varför de kan behövas.
Du kan samtala om normer och regler samt ge exempel på varför de behövs.
Livsfrågor
 • SO   3
Du behöver stöd för att kunna samtala om livsfrågor som rör dig och dina kompisar.
Du kan samtala om livsfrågor som berör dig och dina kompisar.