👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildhuggeri

Skapad 2017-10-09 16:38 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6
I denna uppgift kommer ni att arbeta med skärande verktyg och med dessa tillverka ett 3D-motiv i MDF. Detta är en fantastisk uppgift med enorma möjligheter att skapa ett imponerande arbete.

Innehåll

Målet med undervisningen i slöjd är att utveckla din förmåga..

 • att formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet
 • att utvärdera arbetsprocesser och resultat
 • att använda slöjdspecifika ord och begrepp när du berättar och beskriver arbetsprocessen

Så här ska vi arbeta..

Vi kommer att tillsammans ha en genomgång där vi går igenom den praktiska uppgiften samt hur bedömningskriterierna ser ut. Därefter kommer ni att börja med val av motiv där ni måste tänka på hur effekterna kan framhävas på bästa sätt.  När detta är gjort kommer vi att lägga stor vikt vid att diskutera de skärande verktyg ni ska använda. Det kommer att innehålla både information om vilka ni ska välja i olika situationer men också hur ni ska hantera säkerheten på bästa sätt. När allt bildhuggeriarbete är gjort ska ni avsluta med att måla motivet/figuren. Hela arbetet avslutas med att ni dokumenterar er arbetsprocess i text och bild.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du..

 • Väljer bild/motiv och vilka möjligheter och effekter den ger
 • Bearbetar materialet och vilka lösningar du väljer för att nå ditt slutmål
 • Värnar om säkerheten både för dig själv och din omgivning
 • Drivit din arbetsprocess och slutligen dokumentet resultatet

Matriser

Matris åk 6

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.