👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Matematik och Teknik - Gurkan

Skapad 2017-10-09 16:42 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Vi startar upp ett projekt med att bygga babblarnas bil.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Matematik och teknik

Tidsperiod:

oktober och november

Förskolans namn:

Kålhagens fsk

Grupp:

Alla men gruppvis

Barnens ålder:

3-5

År och datum:

9/10-17 

Vilket innehåll ska behandlas?

Matematik och Teknik 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

 Se nedan...

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Teknik och känsla för olika verktyg, och insikt i vad man kan skapa med hjälp av dem.

Öka självförtroendet genom att ge barnen chans att prova på och upptäcka att de klarar av att hantera olika verktyg

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi jobbar i två grupper, tisdag och onsdag förmiddag. Två vuxna inne i den mån det går.

Vi börjar med att prata om hur en bil ser ut och fungerar. Använder oss av ett gammalt och skåp och jobbar oss fram utifrån barnens tankar och ideer.

Vi involverar barnen i starten av skapandet och frågar, lyssnar och observerar.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

 Genom foton och utvärdering med barnen efter varje tillfälle.

planeringen upprättad av:

 Gurkfröknarna

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016