👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2017-10-09 16:44 i Bruksskolan Munkedal
Lokal pedagogisk planering för matematik i år
Grundskola 1 Matematik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Mål för eleverna

 • Kunna ordningstalen 1-10 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ordningstalen 1-20 i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
 • Kunna ramsräkna upp till 125.
 • Kunna forma siffror 0-10 på rätt sätt.
 • Förstå innebörden av addition, subtraktion och likhetstecken.
 • Kan använda och förstå begreppen hälften och dubbelt.
 • Kan göra en egen räknesaga inom talområdet 1-10
 • Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
 • Kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.
 • Kan använda lägesorden under, över, i, på, bredvid, bakom och framför samt begreppen fler och färre
 • Kan veckodagarnas namn i rätt följd.
 • Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
 • Kan hel- och halvtimma på klockan.
 • Kan jämna och udda tal
 • Nedan följer punkter ur det centrala innehållet som vi behandlar.

Så här arbetar vi

 • Vi laborerar med konkret material för att få en god taluppfattning.
 • Vi spelar olika mattespel
 • Vi räknar och laborerar med konkret material och med våra egna kroppar utomhus
 • Vi jobbar i matteböckerna
 • Vi löser vardagsmatematiska problem
 • Vi spelar pedagogiska spel på datorn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1

beträffande tal och talens beteckningar
Kan ordningstalen 1-10, i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
På väg
Kan
Kan jämn och udda tal
På väg
Kan
Kan ramsräkna upp till 100.
På väg
Kan
Kan forma siffrorna 0-10 på rätt sätt.
På väg
Kan

beträffande räkning med positiva heltal

Förstå innebörden av addition.
På väg
Kan
Förstå innebörden av subtraktion.
På väg
Kan
Förstå innebörden av likhetstecknet.
På väg
Kan
Kan använda och förstår begreppen hälften och dubbelt.
På väg
Kan
Kan göra en räknesaga
På väg
Kan

beträffande rumsuppfattning och geometri

Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
På väg
Kan
Kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.
På väg
Kan
Kan använda lägesorden under, över, i, på, bredvid, bakom, framför.
På väg
Kan

beträffande mätning.

Kan veckodagarnas namn i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter given dag.
På väg
Kan
Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
På väg
Kan
Kan hel- och halvtimma på klockan.
På väg
Kan
På väg
Kan