👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 1 A

Skapad 2017-10-09 17:33 i Östad skola Lerum
Grundskola 1 Matematik
Vad är matematik för dig? Kanske 2+2=4, 4+4=8 eller att ramsräkna så långt du kan. Vi ska tillsammans lära oss att det är så mycket mer. Att matematiken finns i stort sett överallt.

Innehåll

Det här ska du arbeta med inom talområdet 0-10:

 • Talen och talraden
 • talkamrater och talens grannar
 • ordningstal
 • symbolerna för lika med och inte lika med
 • räknesätten addition, +, och subtraktion, - .
 • talfamiljer
 • udda och jämna tal
 • hälften och dubbelt
 • geometriska former och kroppar
 • gamla och andra kulturers talsymboler
 • problemlösning

Vi kommer att använda oss av vår lärobok, spela spel, mattelekar och plockmaterial för att synliggöra talens talkamrater.

Du kommer att få arbeta enskilt, i par, grupp och ha klassdiskussioner.

 

Vi fokuserar på förmågan att:

Att du ska få utveckla din förtrogenhet med talen och dess värde samt några matematiska begrepp och räknesätt (+, -) och hur dessa används.

Centralt innehåll:

Se nedan.

 

 År 1-3: Det här ska du kunna.

 • talen och talraden 0-10, räkna upp och ner
 • veta skillnaden mellan talkamrater och talens grannar
 • ordningstalen upp till 5
 • innebörden och symbolerna för lika med och inte lika med
 • räknesätten addition, +, och subtraktion, - .
 • talfamiljer, samband mellan addition och subtraktion
 • udda och jämna tal. Att alla jämna tal är delbart med 2
 • hälften och dubbelt
 • geometriska former och kroppar, rektangel, kvadrat, cirkel och triangel. (rätblock, klot, cylinder, kloss, kon)
 • känna till att det finns/fanns andra talsymboler än de vi använder nu 
 • berätta med ord eller/och bild eller mattespråk hur du löser ett enkelt problem. T.ex. Du leker med 2 kompisar. Efter en stund kommer det 2 kamrater till. Hur många är ni då som leker?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3