👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

’Me on the Map’ and beyond… Låt oss ta en tur!

Skapad 2017-10-09 19:20 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 2 Modersmål
Syfte: Eleverna kommer att arbeta muntligen, genom att skriva och praktiskt undersöka högtider, festivaler och seder med ytterligare hänvisning till myter och legender runt om världen. Det kommer att vara ett särskilt fokus på engelsktalande länder. Eleverna kommer att jämföra likheter och skillnader, genom forskning i ett multimedia format, både kollektivt och individuellt. Studenterna kommer att utveckla sin kunskap om både deras modersmåls språk och kulturer och presentera sina resultat muntligt, till övriga grupper.

Innehåll

 

Innehåll.

·         Vi kommer att använda Me on the Map boken av Joan Sweeny som utgångspunkt för projektet för att kontextualisera vår plats i vårt rum, hem, stad, län, region, land och kontinent. Vi kommer att titta på hur man hittar, kontextualiserar och förstår var vi lever i förhållande till resten av världen.

·         Björnen Paddington, vår maskot kommer att introduceras. Han kommer att ’skriva’, skicka och ta emot vykort från olika platser.

·         Vi kommer då att hänvisa till Unicef och Montessori litteratur och resurser för att undersöka och jämföra barn runt om i världen (speciellt i engelsktalande länder) med elevernas egna erfarenheter och kunskaper.

·         Vi kommer att göra en "virtuell resa" till de valda länderna genom dans, konst, litteratur och undersökande jämförande fallstudier av barn från andra länder.

·         Eleverna kommer att samla, överväga och presentera information med hjälp av både handskrivna och digitala format.

 

Viktiga begrepp

·         Eleverna lär sig att skilja mellan en tradition, en festival och en högtid. Vi kommer också att hänvisa till myter, berättelser och legender.

·         Eleverna kommer att skilja mellan fakta och fiktion, med hänvisning till ovanstående.

·         Eleverna kommer att använda Mindmapping för att samla in och sammanställa viktig information.

·         Eleverna kommer att jämföra och kontrastera med hjälp av ett Venn-diagram.

·         Eleverna kommer att lära sig att presentera faktabaserad information i jämförelse med att uttrycka en åsikt.

·         Eleverna lär sig om- och bildar kulturella förbindelser med olika länder.

Konkretisering av målen

·         Att identifiera, diskutera och känna igen kulturella aspekter relaterade till Sverige och andra länder, med särskild inriktning på engelsktalande länder.

·         Att uttrycka åsikter eller presentera fakta och känna igen skillnaden.

·         Äldre elever kommer komponera och presentera en kulturell jämförelse.

·         Studenter kommer att komponera och publicera ett virtuellt interaktivt vykort från ett virtuellt besök i ett valt land använder digital berättelse.

Arbetsätt

·         Introduktion till tema genom Me on the Map - boken, projektarbete och diskussion.

·         Föräldraintervju (av student) för att bedöma familjebakgrund och för att påverka studieområden/intressanta länder.

·         Virtuell rundtur i utvalda länder med interaktiva undervisningsresurser, böcker, Google Earth/Maps. Hur vi samlar och citerar källinformation.

·         Eleverna kommer att fylla i och slutföra sitt eget personliga pass baserat på våra besök.

·         Festivaler och högtider kommer att kopplas säsongsmässigt och i enlighet med kalenderåret.

·         Eleverna kommer att samla information med hjälp av mind map, venn diagram.

·         Vi kommer att diskutera/debattera fakta, fiktion och åsikt. Vilket språk kan användas för att differentiera och uttrycka?

·         Eleverna väljer ett studieområde för att förbereda och presentera, antingen individuellt eller som par.

·         Eleverna kommer att förstå vikten av att hänvisa till sina källor.

 

Åk 1- 3

·         Följa guidade instruktioner i olika konstformer inklusive hantverk/konst, dans och enkel musik.

·         Delta i rim, ramsor och gåtor,

·         Läsa och lyssna på berättelser/faktatext,

·         Skriva ord, skriva enkla meningar.

·         Intervjua en släkting

·         Använda bilder för diskussioner and titta på relevanta klipp från internet.

·         Jämföra spel och musik och andra valda konstformer från Sverige med andra engelsktalande länder.

·         Använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter om vårt ämne.

Åk 4 - 6

·         Använda ordbok för att hjälpa till med stavning och ordförståelse.

·         Använda lämpliga hjälpmedel för att presentera muntligt, t ex bilder, böcker, digitala ...

·         Använda lämpligt språk för att beskriva känslor, kunskaper och åsikt både skriftligt och muntligt

·         Förstå seder, traditioner och högtider i andra länder och göra jämförelser med Sverige.

·         Skapa kopplingar mellan skollivet och vardagen i Sverige för barn runt om i världen.

·         Använda motsatta ord.

·         Samla information från åtminstone två olika jämförelsekällor som rör traditioner, högtider, myter och legender. Eleverna presenterar sina slutgiltiga resultat muntligt.

·         Påverka sammanställning och sammansättning av material för publicering digitalt på Sway.

Som en förlängning kommer vi att komponera en blogg med våra resor och publicera elevernas arbete i ett kollektivt format ifrån vår resande maskot, Paddingtons perspektiv.

Elevinflytande

·         Studenterna kommer att påverka både vilka länder vi ”besöker” och de kategorier som vi väljer att studera i förhållande till utvalda länder. Dessa kan omfatta sport, litteratur, musik, dans och lek bland andra faktorer som kan vara specifika för det valda landet.

·         Studenterna kommer att ha möjlighet att skapa sitt eget online dokumenterade material, relaterade till sina studier och att publicera dem till en utvald mottagare.

Bedömning

Elever kommer att bedömas informellt under hela terminen och formellt i form av sin slutliga presentation. Bedömningen kommer att baseras på förmåga att göra tydliga och jämförande kulturella kopplingar. Fokus kommer att vara på muntlig kommunikation.

Slutredovisning

Studenter kommer att producera en samarbetsstudie som sammanfattar deras forskning. Vi kommer att publicera utdrag online via digital berättelse. Eleverna får möjlighet att jämföra och kontrastera aspekter mellan olika kulturer och uttrycka personliga åsikter om ämnesarbetet.

Tid

Arbetet kommer utföras under höstterminen och avslutas efter jul och tar hänsyn till hur julen firas inom de utvalda kulturområdena.

 

Referenser:

Me on the Map, Sweeny J 1996. Random House Children’s books 1998

Children Around the World Unit. Studentsavvy 2014

A Life like Mine: How children live around the World. DK Unicef, 2005

Montessori Children around the world cards – made by ‘I believe in Montessori’

 

Övrigt:

 

Planerad i samarbete med Lisa Stubner, modersmål engelska. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3