👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att Argumentera för något du känner för!

Skapad 2017-10-09 19:34 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 9 Modersmål
Rädda mitt monument från förstörelse!

Innehåll

TEMA: ARGUMENTATION

 

 

SYFTE: Att utveckla förmågan att…

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  •  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·         Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.  

·         Argumenterande texter.

·         Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

·         Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

·         Muntliga presentationer för olika mottagare.

 

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

 Du kommer att lära dig…

 

·         Hur en argumenterande text konstrueras

·         Att använda en argumentations karta för att planera och organisera din text.

·         Att anpassa ditt muntliga språk till olika mottagare.

·         Att anpassa ditt skriftliga språk till texternas typiska struktur.

·         Franskans grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

·         Att visa kännedom om grundläggande fransk grammatik och språkstruktur.

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta: Vi kommer att …

 

·         Leta efter bilder på kända monument i den fransk-talande världen

·         Fylla i en blankett om det monument du valt

·         Lära oss typiska argumentationsuttryck och ordförråd

·         Använda en argumentations karta för att planera din artikel eller insändare (ÅK6-9) samt din muntliga presentation (ÅK4-9) om monument du valt.

·         Träna på stavningen, skiljetecken, grammatik (att använda reglerna till god effekt) samt meningsbyggnaden i det franska språket.

 

BEDÖMNING: 

Bedömning sker kontinuerligt genom:

 

-          Samtal och diskussioner

-          Kompletteringen av övningarna.

-          Egen produktion av en artikel/insändare samt affisch efter exempel sett under lektionerna.

 

 

E-NIVÅ:

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt så att andra förstår.

Du berättar, beskriver och skriver även texter på ett kortfattat och enkelt sätt.

 

C-NIVÅ:

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt så att andra förstår.

Du utvecklar innehållet genom att beskriva, ge detaljer, åsikter samt argumenterar med ett varierat språk.

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt genom att använda ordförrådet, tempus och grammatik på ett någorlunda säkert sätt.

Du skriver din text med anpassning till sin typiska uppbyggnad, form samt språkliga drag på ett någorlunda säkert sätt.

 

A-NIVÅ:

Du uttrycker dig skriftligt och muntligt på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår.

Du skriver din text med en stil som passar till sin typiska uppbyggnad och språklig drag.

Din text har en tydlig struktur.

Du använder rätt tempus i rätt sammanhang.

Du använder ett varierat språk med argumentativa uttryck som hjälper dig att utveckla innehållet, åsikter och tankar samt göra din text intressant och relevant för olika mottagare.

 

DOKUMENTATION:

 

-          Lärarens eget material

-          Exempel på argumentativa texter

-          Skapade ord-uttrycksgloslistor

-          Elevens egen text och affisch

 

 

 

Ansvarig Lärare: Sabine Nilsson