👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALANGER PÅ GENRER

Skapad 2017-10-09 20:47 i Läroverket Hudiksvall
Vi jobbar med musik i olika genrer. Du kommer att jobba med musikhistoria och du kommer att spela någon låt i någon genre tillsammans i grupp.
Grundskola 9 Musik
Vi jobbar med musik i olika genrer. Du kommer att jobba med musikhistoria och du kommer att spela någon låt i någon genre tillsammans i grupp.

Innehåll

Uppgifter

 • Populärmusik - olika genrer

 • Ensemblespel - olika genrer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
TALANGER PÅ GENRER

Instrument

Tajming är en grundbult i musicerande. Den kanske mest grundläggande tajmingen handlar om att hålla en puls och att i ensemble anpassa sig till den gemensamma pulsen. Lite mer avancerat är samspel och senare även periodkänsla och formkänsla. God tajming är ett bevis på att man uppmärksammar vad som sker i musicerandet och kan anpassa sig till helheten.
E
C
A
Sång
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodiinstrument
Jag spelar en melodi med viss tajming på något melodi-instrument.
Jag spelar en melodi med relativt god tajming på något melodi-instrument.
Jag spelar en melodi med god tajming på något melodi-instrument.
Bas
Jag spelar en enkel basstämma med viss tajming.
Jag spelar en enkel basstämma med relativt god tajming
Jag spelar en enkel basstämma med god tajming.
Slagverk
Jag spelar en enkel slagverks-stämma, på trumset eller djembe, med viss tajming.
Jag spelar en enkel slagverks-stämma, på trumset eller djembe, med relativt god tajming.
Jag spelar en enkel slagverks-stämma, på trumset eller djembe, med god tajming.
Ackordinstrument
Jag ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter ackord med visst flyt.
Jag ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter ackord med relativt gott flyt.
Jag ackompanjerar på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter ackord med gott flyt.

Musicerande

E
C
A
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Samspel
Jag anpassar i viss mån min stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet

Analys och reflektion

E
C
A
Musikaliska karaktärsdrag från olika genrer
Jag kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Jag kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Jag kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.