👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ergonomi åk 8 ht 2017

Skapad 2017-10-10 08:52 i Tunaskolan medarbetarsamtal Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Ergonomi betyder "läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar".

Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat eller hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Det kan även handla om den psykosociala arbetsmiljö dvs hur ens sociala relationer, arbetstider, stress, om en arbete är enformigt eller varierat mm.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

I er rådande skolmiljö och i ert kommande arbetsliv så är det viktigt att ha kunskaper om hur man på bästa möjliga sätt undviker såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Genom detta arbetsområde så är min förhoppning att ni kommer bli mer medvetna om er rådande arbetsmiljö samt hur ni utifrån ett ergonomisk perspektiv kan förhålla er till denna så att ni får en så bra arbetsmiljö som möjligt. 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

Din kunskap gällande ergonomi.

Arbetssätt

Lektion 1:

 så inleder vi arbetsområdet med ett teoretiskt pass där vi pratar om ergonomi i olika situationer samt går igenom hur arbetsområdet är upplagt. Under detta tillfälle får ni även läsa in er på materialet samt i mindre grupper skapa frågor utifrån materialets innehåll. Frågorna läggs sedan ut på it´s learning så att alla kan arbeta med dessa.

Lektion 2:

Under denna lektionen så kommer ni att bli tilldelade ett papper med olika praktiska övningar som ni ska arbeta med under lektionen. Till varje övning så finns det även en reflekterande del där du ska besvara några kortare frågor kopplade till respektive övning. 

Lektion 3:

Tisdagen den 24/10 kommer ni att göra ett skriftligt prov bestående av en fakta del samt en reflekterande del.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ergonomi
Du har grundläggande kunskaper om ergonomi. Du kan föra enkla resonemang kring din skolmiljö/arbetsmiljö.
Du har relativt goda kunskaper om ergonomi. Du kan föra utvecklade resonemang kring din skolmiljö/arbetsmiljö.
Du har goda kunskaper om ergonomi. Du kan föra välutvecklade resonemang kring din skolmiljö/arbetsmiljö.