Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gu FLISA Utelek för fritids

Skapad 2017-10-10 09:13 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett utkast till pedagogisk planering för fritidshemmet på Hubertusgården
Grundskola F – 6
Utelek på skolgården och i närområdet

Innehåll

Till dig som elev:

Vi vill att du ska få tillfälle att leka utomhus varje dag för att du ska få utlopp för din energi och kreativitet. Utomhus kan du springa, klättra, leka lekar och mycket mer. Du tränar dig samtidigt på att samspela med dina kamrater. På måndagar lämnar vi skolans område och besöker närområdet. 

Mål: 

Vårt mål är att alla elever ska få tillfälle varje dag att leka utomhus. Vi vill stimulera dem till lek och att de ska få röra sig fritt på stora ytor. Vi vill att de ska visa hänsyn mot sin omvärld och naturen runtomkring dem. Både genom fri lek och styrda lekar utomhus lär barnen sig samspela och hitta nya vänner. Genom utegruppen lär barnen sig hitta i närområdet och bli medveten om trafiken.

Hur och var?

När vi är ute tillsammans kommer vi att kunna leka på skolans område som består av bl.a. buskage, klätterställningar, öppna ytor och bollplaner. Varje vecka går vi ut i vårt närområde för att leka. Vi är oftast ute samma stund på dagen. Vi erbjuder olika lekar, material och lekredskap. För de barn som har svårt att hitta någon aktivitet finns vi vuxna tillhands för att locka dem till lek eller sysselsättning. 

Vi delar in barnen i två grupper som går iväg varannan måndag. Utedagarna har vi oavsett väder och då besöker vi närområdet. Vi erbjuder både styrda aktiviteter och fri lek. 

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av bilder och observationer. 

Utvärdering

Vi utvärderar utedagarna tillsammans med barnen och pratar om önskemål och tankar inför nästa termin.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: