👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 7: Food

Skapad 2017-10-10 09:24 i Torpskolan Lerum
Planeringen gäller åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska
Del av Pedagogisk Planering 7-9. Arbetsområde: Food År: 7

Innehåll

 

Tema 2: Food

 

Nu kommer vi att arbeta indivdualiserat med engelskan. Det finns grön baskurs, gul kurs och Tough Stuff-kurs.

 

Grön kurs är baskurs och den ska klaras av för att uppnå E. I kapitlet Food innebär detta att eleven ska kunna gå på restaurang och beställa mat (beställa mat, be om notan, klaga på maten, tacka för sig) eller vara servitör och hjälpa kunden.

 

Den gula kursen är för dig som kan gå på restaurang och beställa mat samt vara servitör, som vill ha tuffare material. Du kommer bland annat få diskutera matens framtid.

 

Tough Stuff är för dig som behöver ännu mer utmanande material. I Food-kapitlet behöver de som vill gå ”Tough Stuff”-kurs inleda med texten ”What is the Future of Food?” i gula kursen för att kunna delta i slutuppgiften som är en diskussion.

 

Här ser du upplägg på vilka texter som ska läsas, vilka uppgifter som ska göras, vilken grammatik som ska göras och vad som är läxa. Du ser också slutuppgift.

 

Vecka 41

 

Grammatik: workbook s.120-123

 

Kapitel Good Stuff Grön: Pizza for Two & The Complaint.

 

Glosor: Waiter, Menu, Order, Fancy, Decide, Bowl, Help Yourself, Jug, Tap Water, Whenever You Like, Bill, Did You Enjoy Your Meal?, To Be Honest, Vegetable, Overcooked, Reduce The Bill, Pardon?, Charge, Own, Less

 

Kapitel Good Stuff Gul: What is the Future of Food?

 

Glosor: Mineral, Healthy, Choice, Straw, Thick, Disappear, Completely, Replace, Chewing, Swallowing, Preparing, Taste, Scientist, Grow (Grew, Grown), Surely, Supermarket, Possibility, Feed, Yeast, Plate

 

Kapitel Tough Stuff: samma som Good Stuff Gul

 

Glosor: alla glosor till texten

 

Vecka 42

 

Grammatik: workbook s.124-127

 

Kapitel Good Stuff Grön: My Great Idea

 

Glosor: Solve, Way, Improve, Manager, Change One’s Mind, Finish One’s O Levels, A Year Off, Continue, Clean, Noisy, Scrub, Pour, Busy, Pick Up, Rubbish, Pleased, Counter, Spurt, Customer, Honest

 

Kapitel Good Stuff Gul: A Bottle of Coke?

 

Glosor: Drizzle, Soaked, Sick Of, Take Part, Somehow, Rarely, On His Own, Practice, Prepared, Stage, Act Out, Audience, Self Defence, Spare Time, Perform, Cheer, Advertising, Uncomfortable, Brand New, Bring (Brought, Brought)

 

Kapitel Tough Stuff: Fast Food – But Not So Quickly…

 

Glosor: alla glosor till texten

 

Vecka 43

 

Good Stuff Grön: McDonald’s-dialog

 

Good Stuff Gul: Future Food-diskussion

 

 

Tough Stuff: Future Food-diskussion 

TALA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att: göra beskrivningar, presentationer, dramatiseringar samt diskussioner och samtal inom specifika och generella ämnen riktat till olika mottagare.

LÄSA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att läsa och förstå olika slags texter i olika medier.

SKRIVA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att uttrycka sig skriftligt i produktion av olika slags texter riktat till olika mottagare.

LYSSNA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att förstå talad engelska i olika situationer och från olika medier.

Realia

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att förstå och få kunskap om engelsktalande länders kultur och traditioner. Eleverna gör jämförelser utifrån sina egna erfarenheter.

Uppgifter

 • Engelska: Money

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska - Lgr11

E
C
A
Lyssna - Reception
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa - Reception
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Tala - Produktion, Interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar (den muntliga) interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skriva - Produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Eleven använder sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda síg av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda síg av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia- Kultur, Vardagsliv, Levnadssätt
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Välja & Använda Material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier. Eleven kan med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier. Eleven kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.