👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Luft Mark Vatten år 7

Skapad 2017-10-10 09:28 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Kemi
Pedagogisk planering – Luft Mark Vatten år 7 Vi jobbar med kemiska processer i Luft,Mark och Vatten

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. 

 

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

 

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

  • Få kunskaper om kemin i luft , mark och vatten

  • Kunna beskriva hur saker hänger ihop och koppla detta till kemi

 

Arbetssätt

Genomförande

Arbete enskilt i Google Class room med hjälp av Kemi Direkt och Google.

Filmer

Instuderingsuppgifter

 

Redovisning

Google dokumentet

 

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

  • Hur väl du resonerar kring kemiska samband i luft, mark och vatten

  • Hur väl du beskriver/förklarar samband i naturen och kopplar ihop detta med kemi

  • Hur väl du visar på hur användandet av energi påverkar vår miljö och åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

Matriser

Ke
Pedagogisk planering – Luft Mark Vatten år 7

Luft, Mark och Vatten

Förenklat kunskapskrav
Har nått delar av kunskapskravet
>>>
>>>
>>>
Eleven har …. kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ... användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Dina kunskaper inom området Luft, mark vatten + Din förmåga att använda ett vetenskapligt språk
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda förklara och visa samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa samband inom med generella drag god
Eleven kan föra ...underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på.... kemiska samband i naturen.
Din förmåga att föra resonemang och se samband
enkla och till viss del enkla
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
Dessutom för eleven ... underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och ... några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Din förmåga att visa på hur miljön påverkas och vad som kan göras åt det
enkla och till viss del visar på
utvecklade och relativt väl visar på fördelar och begränsningar hos
välutvecklade och väl ´ visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos