👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Addition och Subtraktion åk 4

Skapad 2017-10-10 10:28 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Förståelse för hur addition och subtraktion hör ihop och att kunna räkna med tal mellan 0-10.000. Både med huvudräkning och uppställning med växling.
Grundskola 4 Matematik
Förståelse för hur addition och subtraktion hör ihop och att kunna räkna med tal mellan 0-10.000. Både med huvudräkning och uppställning med växling.

Innehåll

Vi arbetar med MatteBorgen Direkt 4 A kapitel 2, NOMP och gemensamma övningar med iPads och SmartBoard.

När de arbetat klart med detta kapitel ska eleverna kunna:

* förstå hur addition och subtraktion hör ihop

* veta hur likhetstecknet används

* kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10.000

* kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

Eleverna får visa vad de kan genom inlägg i Unikum, diagnoser och ett prov efter kapitel 3. (Provet täcker då kapitel 1-3)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6