👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa F & 1; lekar,spel, motorik takt och rytm (ingen matris)

Skapad 2017-10-10 11:06 i Östra Karups skola Båstad
Det viktigaste varje lektion i idrott och hälsa är att alla elever får röra på sig och ha roligt tillsammans bland redskap, bollar, lekar, lag- och individuella aktiviteter både utomhus och inomhus och att ett gott klimat skapas i samspel med varandra.
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Rörelse: Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar Lekar, danser och rörelser till musik: Enkla lekar och danser och deras regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Hälsa och livsstil: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek och hälsa.

Innehåll

Syfte

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Du ska kunna sköta av- och påklädning i omklädningsrummet och hålla ordning på dina tillhörigheter.
 • Du ska delta aktivt i alla aktiviteter på idrottslektionen.
 • Du ska kunna följa regler i lekar och utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Du ska få träna på takt och rytm och rörelse till musik i olika lekar. 
 • Du ska träna på din motorik och förmåga att t ex klättra, hoppa, balansera, krypa och hänga.
 • Du ska röra dig i lekar och utveckla en god kroppsuppfattning.

Undervisningens innehåll: Hur?

Ett viktigt mål är att ge en positiv känsla i kropp och knopp när du idrottar, så på idrotten är rörelseglädje det allra viktigaste!

 • Vi tränar motoriken i redskaps- och bollaktiviteter, lekar och danser.
 • Vi tränar alltid på samarbete och kamratskap i både gemensamma och individuella övningar.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt på lektionerna och en gång per termin skrivs omdöme i UNIKUM

 • Vi kommer att titta på din förmåga att aktivt delta i lekar och övningar och på hur du anpassar rörelserna efter aktiviteten.
 • Vi kommer att titta på hur du hanterar bollar, motoriskt hanterar redskapsövningar och hur du rör dig till musik.
 • Vi ska också titta på hur du samarbetar med dina klasskamrater på lektionerna och respekterar regler i lekar, bollspel och individuella aktiviteter.
 • I diskussioner kommer vi att bedöma dina kunskaper om hur du kan förbättra din hälsa genom rörelse.
 • Vi kommer att titta på din förmåga att sköta din hälsa och ta ansvar för dina tillhörigheter i omklädningsrummet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3