👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur och tradition 8A 8B trä och metallslöjd

Skapad 2017-10-10 12:05 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9
Ditt projekt ska på något sätt vara inspirerat av en kultur som du väljer själv. Uppgiften går ut på att du ska fördjupa dig i ett arbete där du själv väljer vad resultatet ska bli.

Innehåll

 Tema Kultur och tradition

Syfte med slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

         formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

         välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

         analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

         tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Uppgift

Ditt projekt ska på något sätt vara inspirerat av en kultur som du väljer själv. Uppgiften går ut på att du ska fördjupa dig i ett arbete där du själv väljer vad resultatet ska bli. Det kan vara en för dig främmande kultur eller en som du är bekant med (din mamma eller pappa, far/morföräldrar etc. kanske kommer från ett annat land) eller så kan det vara en kultur som du är nyfiken på. Det kan vara en kultur som är kopplad till ett land eller mer som en subkultur som ofta är kopplad till populärkultur som musik, idrott, mode, sociala medier. Fundera på, i vilka kulturer ingår du i?

Se till att sätta din egen prägel på det du vill uttrycka.

Nyckelord: kultur är människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst område och vid en viss tid. Tradition är en gammal vana. Ta vidare reda på vad epok, konst, sed, trend, etnisk och hantverk står för.

Tid: Åtminstone fram till jul men det gör ingenting om det tar längre tid.

 

Börja med att söka inspiration på Internet. Skissa sedan på olika förslag för att komma fram till något du vill jobba med. Gör sedan en ritning. Jobba därefter enligt slöjdprocessens alla delmoment.

 

Ritning/skiss skall godkännas av läraren innan du startar ditt arbete

Redovisning

Arbetet redovisas fortlöpande genom praktiskt arbete och dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen samt en muntlig och skriftlig redovisning/värdering av resultatet. Använd nyckelorden då du redovisar. När redovisningnen är klar så ska du lägga in en bild av ditt alster i Unikum.

Bedömning

Samtliga delar i arbetsprocessen bedöms fortlöpande (idé, överväganden, framställning och värdering/redovisning).

 

Centralt innehåll åk 7-9

 

I det centrala innehållet nedan så har vi den här gången mest fokus på punkterna i fet stil.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa

. • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

• Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdens arbetsprocesser

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

• Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

• Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Slöjden i samhället

• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.