👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2017-10-10 12:16 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 – 9 Historia
När det första världskriget stod för dörren i Europa fanns det många konflikter under ytan. Så när skotten i Sarajevo avlossades brast den fördämning som hållit kriget stången under flera årtionden. Makten i Europa var vid tiden uppdelad i två sidor. Å ena sidan Trippelalliansen som bestod av Tyskland,Österrike-Ungern och Italien. Å andra sidan Ententen som bestod av Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Ett blodigt krig bröt ut med nya vapen; kulsprutor, u-båtar och giftgas. Dessa förändrade krigssituationen och dessutom Europas karta.

Innehåll

  • Vi undersöker vilka orsakerna var till första världskriget och tar då upp nationalismen och imperialismen.
  • Vi tittar på olika skeenden under kriget och jämför olika källor, så som filmer,bilder, dagböcker och läroböcker.
  • Vi studerar vilka konsekvenserna blev av kriget. 

Läroböcker: Historia 7-9 Utkik                               

 

  • Under arbetets gång arbetar vi med genomgångar, uppgifter och ser filmer.
  • Arbetet avslutas med ett skriftligt förhör den 27 september.

 

Matriser

Hi
Matris världskrigens tid åk 9

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• använda en historisk referensram
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Förmåga att
• använda en historisk referensram
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Förmåga att
• använda historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att
-använda historiskt källmaterial
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.