Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsläxa och bokrecension

Skapad 2017-10-10 12:32 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Läslogg för att öva upp läsförståelse.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Att skriva läslogg är att skriva om sin läsning. Du får chans att reflektera (fundera) över vad du läser och formulera vad du känner och tänker. När du skriver om det du läser blir boken/texten mer som din egen. Att skriva om det du läser kan hjälpa dig att ta in och förstå det du läser bättre. När bokens värld karaktärer, handling och budskap möter ditt liv och dina tankar skapas ny kunskap. Då lär du dig nya saker och du får nya tankar. ”Läsning är för själen vad motion är för kroppen.” Sir Richard Steele ”Att läsa utan att reflektera är som att äta utan matsmältning.” Edmund Burke ”En bok är som en trädgård som kan bäras i fickan.” Arabiskt ordspråk

Innehåll

http://www.ruslania.com/pictures/big/9781000063875.jpgLäsloggsinstruktioner

Du läser ur den bok som du har lånat på biblioteket, lånat av en kompis, eller som du hade hemma. Alla ska ha en bok! 

 

Du har i läxa att läsa minst 30 min per dag. (Ett bra tillfälle att läsa är när du har krupit ner i din säng på kvällen och då läsa 15 min innan du släcker lampan för att sova.) Har du tid att sitta framför datorn och spela spel, uppdatera dig i  sociala medier eller vara ute på youtube, då har du alltid tid för läsning. Lägg undan datorn och ta fram boken! :)

Du svarar på 1 loggfråga i veckan och skriver loggen i V-klass

 

Första tillfället

Rubrik – bokens titel och författarens namn.

Skriv kort vad boken handlar om. När du ska starta ditt loggskrivande vill jag att du ger en kort beskrivning av vad din bok handlar om, så att jag får en förförståelse och lättare kan följa med i dina tankar när du skriver om boken.

Förklara varför du valt boken. (rekommendation från någon, omslaget väckte intresse, texten på baksidan gjorde att jag fastnade för boken? etc.)

 

Varje veckaSkriv alltid veckonummer för den vecka du skriver i läsloggen och vilket sidnummer du är på i boken, (ex. v.42 sid. 54.)  Det blir rubriken för varje veckas läslogg.

Du väljer en av läsloggfrågorna och svarar i ett worddokument som du lämnar in i V-klass under svenska som andra språk.

 

http://users.utu.fi/inorri/Bokpresentation/eva_laser.jpgNär du svarar på frågorna, tänk på att du har en mottagare som ska läsa dina svar, din lärare! Du måste uttrycka dig så att jag förstår hur du tänker.

Bedömning: Läsloggen ingår i bedömning för ämnet svenska som andra språk.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Frågor att svara på:

  • Bokrecension

  • Bokrecensioner

Matriser

SvA
Bedömningsmatris läsförståelse och boksamtal

LÄSNING

Centralt innehåll
  • SvA  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • SvA  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  • SvA  7-9   Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  • SvA  7-9   Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • SvA  7-9   Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
reflektionsförmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
sammanfatta innehåll
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tala/Samtala
Muntligt redogörelse/framträdande (i grupp och enskilt)
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: