Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver i förskoleklassen

Skapad 2017-10-10 12:32 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola F Svenska
Här kommer vi på ett lustfyllt och varierat sätt arbeta med alfabetet under vårterminens gång.

Innehåll

Genom "Livet i bokstavslandet" får eleverna bl.a. bekanta sig med alfabetets bokstäver på ett lekfullt sätt. Syftet är att skapa intresse och nyfikenhet för våra bokstäver. Programmen rör sig på flera parallella kunskapsnivåer för att fånga in de elever som ännu inte har börjat intressera sig för bokstäver samt för de som behöver gå vidare i sin läsutveckling.

Varje vecka kommer vi att arbeta med två bokstäver utifrån Livet i bokstavslandet med utgångspunkt från följande upplägg:

 • Se på ett avsnitt ur Livet i bokstavslandet.
 • Pratar om bokstaven. Hur den ser ut, låter och hur man skriver den.
 • Hitta på så många ord som möjligt på bokstaven.
 • Arbetsuppgift kopplad till bokstaven

Arbetsuppgifter som eleverna kan få är t.ex experiment när vi arbetar med bokstaven E eller att bygga världens största L när vi arbetar med den bokstaven. Det kommer vara stor variation bland uppgifterna. Se nedan vilka mål och förmågor vi kommer att arbeta med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: