Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jag <3 internet" och mänskliga rättigheter

Skapad 2017-10-10 12:57 i Rindö skola Vaxholm Stad
Ett arbeta utifrån Statens medieråds material "Jag <3 internet -dina rättigheter och skyldigheter online.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
I det här arbetet använder vi oss, delvis, av Statens medieråds arbetsmaterial "Jag <3 internet -dina rättigheter och skyldigheter online" för att lära att använda internet på ett mer säkert sätt. Internetanvändning utifrån barns rättigheter diskuteras då. Parallellt med det lär vi innebörden av mänskliga rättigheter och vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Innehåll

Syfte:

Ni ska lära er innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Ni ska också bli mer eftertänksamma när ni är ute på internet så att ni tar välgrundade beslut om vad ni kan och får göra och vad ni inte bör eller inte får göra.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att följa Statens medieråds upplägg parallellt med att vi arbetar med barnkonventionen, mänskliga rättigheter och vad rättigheterna betyder för barn i olika delar av världen.

Under lektionerna, som alla har flera olika delar, kommer vi att göra övningar, lära om rättigheter och barnkonventionen, läsa texter, samtala om- och göra övningar om känslor och diskutera olika dilemmafrågor utifrån frågekort.  

 

v.34:

Genomgång av planering och kunskapsmatris. 

Arbeta med texter från Ne: "Informationssamhället", "Massmedia och internet".

Arbeta med två övningar från materialet. 

 

v.35:

Arbeta med text från Ne: "Information och kommunikation"

Arbeta med PP genusperspektiv på reklambilder. 

Arbeta med materialet Jag <3 internet: "Webbfavoriter" del 1

 

 

v.36:

Arbeta med materialet Jag <3 internet: "Känslobarometern"

Högläsa "Samarbete i världen" (s.120-121 i samhällskunskapsboken)

Genomgång av faktablad "Mänskliga rättigheter" som är underlag till kunskapstestet vecka 39.

Samtala om rättigheter och skyldigheter utifrån övningen "känslobarometern" 

 

v.37:

Högläs "Berättelser om barn i olika delar av världen och Rika och fattiga" (s. 123-127 i Samhällskunskapsboken). 

Arbeta med delar ur barnkonventionen. 

Börja sammanställa klassens nätkonvention. 

 

 

v.38:

Arbeta med materialet Jag <3 internet: "Dags att diskutera" 

Sammanställa klassens nätkonvention.

Träna till kunskapstestet

 

v.39:

Test, muntligt eller skriftligt

 

 

 

Bedömning: 

Fortlöpande under arbetet utifrån att värdera och uttrycka olika ståndpunkter samt ett kunskapstest.

Vecka 39 kommer eleverna att ha ett muntligt- eller skriftligt test (utifrån vad man själv väljer). Då ska man kunna redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter. Man ska också kunna ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: