👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik

Skapad 2017-10-10 13:05 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Matta, ringar, räck, satsbräda och plint. Utmana dig själv i olika redskapsövningar.

Innehåll

Under en tvåveckorsperiod kommer vi att arbeta med olika redskap och de övningar man kan tänkas utföra med redskapen. Vi tränar på våra komplexa rörelser, utmanar oss själva till att prova nya saker, lär oss om hur kroppen fungerar, vad som krävs för att utföra övningarna osv. 

Redskapen vi fokuserar på under den här perioden är matta, räck, ringar, satsbräda och plint. 

Syftet med redskapsgymnastiken är att;

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanshang
 • Förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • Värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. 

Bedömningen sker kontinuerligt under perioden. Det jag bedömer är: 

 • Din förmåga att röra dig allsidigt i olika sammanhang
 • Din förmåga att utföra komplexa rörelser i olika miljöer
 • Din förmåga att anpassa och variera dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget. 
 • Din förmåga att förutse skador.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder till viss del ett utvecklat rörelsemönster vid sammansatta rörelser vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder ett relativt väl utvecklat rörelsemönster vid sammansatta rörelser vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar ett väl utvecklat och komplext rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du har viss förståelse för hur skadeförebyggande aktiviteter kan bedrivas och du redogör i enkla drag för hur de kan genomföras.
Du har förståelse för hur skadeförebyggande akiviteter bedrivs och kan även redogöra för deras genomförande med relativt väl underbyggda resonemang.
Du har god förståelse för hur skadeförebyggande aktiviteter bör genomföras och du kan även redogöra för detta med väl underbyggda resonemang.